Ongoing professionals

Baciu Ana-Maria

Ana-Maria Baciu

Mai multe detalii

Violeta Badea

Mai multe detalii

Gabriela Baltag

Mai multe detalii

Cătălina Barbu

Mai multe detalii

Maria Bărăscu

Mai multe detalii

Cezara Batrânu-Ciucă

Mai multe detalii

Viorica Bejan

Mai multe detalii

Diana Bejenaru

Mai multe detalii

Delia Belciu

Mai multe detalii

Andreea Bende

Mai multe detalii

Raluca Bercea

Mai multe detalii

Alexandra Bibiri

Mai multe detalii

Iuliana Bidalache

Mai multe detalii

Ramona Bîrlog

Mai multe detalii

Roxana Bolea

Mai multe detalii

Ruxandra Bologa

Mai multe detalii

Mihaela Bondoc

Mai multe detalii

Ana-Maria Brezean

Mai multe detalii

Mihaela Budisteanu

Mai multe detalii

Anca Buta Mușat

Mai multe detalii

Natalia Butnaru

Mai multe detalii

Diana-Anda Buzoianu

Mai multe detalii

Ongoing professionals

Baciu Ana-Maria
Nume:

Ana-Maria Baciu

Profesie:

Avocat

Partner SIMION & BACIU

Contact information:
e-mail: ana-maria.baciu@simionbaciu.ro
Phone: +40-31 419 04 88
Mobile: +40-722 256 758

Ana-Maria Baciu is a regulatory and intellectual property lawyer, assisting clients in various industries, including retail, FMCG, gambling, IT, e-commerce and life-sciences, for more than 20 years. Before setting up Simion & Baciu, Ana-Maria has been heading the intellectual property practice, as well as co-heading the gambling, consumer and advertising practices at the largest and oldest law firm in Romania.

Licensed as a European trademark and design attorney, Ana-Maria is advising clients on the full spectrum of intellectual property aspects, both contentious, such as disputes over the validity of intellectual property rights, trade mark / design / patent infringement claims or plagiarism, and advisory work, such as re-branding strategies, transactions, IP rights transfers, licensing or franchising, advice on IP portfolio management and complex IP due diligence, as well as registration / filing / prosecution strategies and anti-counterfeiting work.

In the gaming field, Ana-Maria has been advising industry stakeholders, operators, suppliers, as well as industry relevant associations, on the whole range of regulatory and operational gaming aspects, to include representation in front of the National Gambling Office.

Complementary, along the years, she developed specific capabilities in the life sciences sector, with a focus on assisting pharmaceutical manufacturers on compliance and regulatory aspects.

Known on the market as a representative presence in task forces, events, in front of public authorities such as the Consumer Protection Authority, discussing consumer protection issues for businesses directly facing consumers and trade associations, Ana-Maria is the Deputy Chair of the AmCham Trade Legislation Task Force for the 2020-2012 mandate.

A regular contributor to specialized publications and lecturer on gaming, IP, social media and digital matters, Ana-Maria is also a trainer on intellectual property aspects, delivering tailored sessions to various departments of large multinational companies.


:: Ana–Maria Baciu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]

Nume:

Violeta Badea

Profesie:

Executor judecătoresc

Experiență profesională
Prezent: executor judecătoresc asociat în cadrul Societății Profesionale de Executori Judecătorești Dusu și Asociașii, având competență în circumscripția Curții de Apel Constanța
2005 – 2007: consilier juridic, societăți de recuperare creanțe
2007 – 2009: executor bancar, Banca Românească, membră a National Bank of Greece
2009 – 2011: executor bancar, Bancpost S.A.
2011 – 2012: șef al corpului executorilor bancari Bancpost S.A.
2012 – 2018: executor judecătoresc în cadrul Beja Violeta Badea și Andrei Suciu

Educație și formare
Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu din București
Masterat: Management Financiar Bancar – Universitatea Româno-Americană

Nume:

Eliza Baias

Profesie:

Avocat

Contacts:
E-mail: eliza.baias@filipandcompany.com

Eliza has been a member of the Filip & Company team since the creation of the firm, in 2008. Her main areas of expertise are Corporate, M&A and Capital Markets. Eliza has advised on corporate, financing and regulatory matters on some of the most complex Capital Markets, M&A, Energy and Financing transactions on the Romanian market in recent years.

Nume:

Ioana Balog

Profesie:

Avocat

Ioana s-a alăturat echipei Voinescu Lawyers în ianuarie 2021. După finalizarea studiilor de licență, s-a îndreptat spre un master în domeniul dreptului penal. De asemenea, are o pregătire academică vastă, dobândită atât în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai, cât și în cadrul Universității Radboud din Olanda, unde și-a îmbogățit cunoștințele în domeniul dreptului european și international.

Activitatea ei se desfășoară cu preponderență în materia dreptului penal.

Ioana vorbește fluent limba engleză, precum și limba franceză la nivel conversațional.

Activitatea ei se desfasoara cu preponderenta in materia dreptului penal si a dreptului comercial si societar.Ioana vorbeste fluent limba engleza, precum si limba franceza la nivel conversational.

Nume:

Gabriela Baltag

Profesie:

Judecător

Informaţii personale
data nașterii: 19 septembrie 1968
locul nașterii: Adjud, Judeţul Vrancea

Informaţii de contact
+40724455020
baltag.gabriela@yahoo.com

Experienţa profesională
7 ianurie 2017 – membru CSM
1 noiembrie 2002 – prezent: judecător, Tribunalul Neamț
2 decembrie 1995 – 31 octombrie 2002: judecător, Judecătoria Piatra-Neamţ
1 octombrie 1993 – 1 decembrie 1995: judecător stagiar, Judecătoria Piatra-Neamţ

Educaţie şi formare
1989 – 1993: student, Universitatea ˝Al. I. Cuza˝ Iaşi, Facultatea de Drept
2004 – 2006: masterand, Universitatea ˝Al. I. Cuza˝ Iaşi – Centrul de Studii Europene (Acţiunea în anularea actelor instituţiilor comunitare)
2005 – 2006: masterand, Universitatea ˝Al. I. Cuza˝ Iaşi – Facultatea de Drept (Falimentul internațional)
2011: doctorand, Universitatea ˝Al. I. Cuza˝ Iaşi- Facultatea de Drept (Principiile și libertățile fundamentale în relațiile de comerț internațional)

Seminarii şi simpozioane
Aspecte procedurale în materie civilă şi penală / mai 1995, București
Stilul şi calitatea redactării hotărârilor judecătoreşti / 6-7 iunie 2000, Iași
Drept comunitar / 21-22 septembrie 2001, Bacău
Domeniul Aspecte de drept comercial si procedura falimentului / Faliment / 28-30 aprilie 2004, Sovata
Contencios Administrativ si Fiscal / 14-15 octombrie 2004, București
Procedura privind punerea în aplicare a dispoziţiilor referitoare la Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment- Modul I / Faliment / 18-19 aprilie 2005, București
Procedura privind punerea în aplicare a dispoziţiilor referitoare la Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment- Modul II / Faliment / 24-26 august 2005, București
Campania de educare privind drepturile copilului / 12-14 octombrie 2005, București
Seminar de FOLLOW-UP în cadrul Campaniei educaţionale pentru drepturile copilului / 6 ianuarie 2006, Iași
Domeniul Suport pentru îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie de faliment / Faliment / 13-17 martie 2006, Sinaia
Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială / 20-22 mai 2007, Bârlad
Rolul judecătorilor şi al procurorilor în promovarea drepturilor copilului / 28-30 mai 2007, Piatra-Neamţ
Lupta împotriva discriminării. Directiva nr. 43/ 2000 şi Directiva nr. 78/ 2008 / 7 iulie 2009, Iași
Condiţiile de admisibilitate a plângerii împotriva hotărârii Comisiei judeţene de fond funciar şi a acţiunii în anularea / constatarea nulităţii titlului de proprietate / Drept funciar / 28 mai 2010, Piatra-Neamţ
Dreptul asigurărilor sociale/ 4-5 aprilie 2011, București
Formare în domeniul noilor coduri – Procedura în fața primei instanțe / 18 iunie 2012, Piatra-Neamț
Formare în domeniul noilor coduri – Ocrotirea persoanei fizice. Diferența între tutelă și curatelă. Paralelă între autoritatea părintească, stabilire locuință minor și încredințare minor10 decembrie 2012, Piatra-Neamț
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene în practică / Perioada 22-23 aprilie 2013, Bacău
Justiția, între realitate și devenire, din perspectiva modificării Constituției / 22 noiembrie 2013, București
Egalitate între sexe din perspectiva dreptului UE / 27-29 aprilie 2014, București
Garanțiile dreptului la apărare în cursul procesului penal. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Drepturi și obligații deontologice ale judecătorilor și avocaților / 27 martie 2015, Gura Humorului
Rolul justiției în sistemul puterilor în stat / 24-25 aprilie 2015, București
Avizul nr.17 (2014) al CCJE asupra evaluării activității judecătorilor, calității justiției și respectării independenței sistemului judiciar – punte de dialog interprofesional în evaluarea judecătorilor și procurorilor din sistemul judiciar român într-o societate democratică / 27-28 aprilie 2015, București
Dialogul interprofesional între judecători, procurori și avocați – necesitate în consolidarea Justiției în societatea democratică în România / 23 septembrie 2015, București
Guvernarea reprezentativă și separația puterilor sub imperiul democrației / 24 septembrie 2015, București
Colaborarea între profesiile juridice / 16-17 octombrie 2015, Galați
Răspunderea disciplinară a judecătorilor – temeiuri și procedură / 16-17 noiembrie 2015, Chișinău, Republica Moldova
Utilizarea documentelor clasificate în procedurile judiciare. Consecințe. Standarde / noiembrie 2015, București
Garanții legale pentru respectarea drepturilor omului în cadrul metodelor speciale de supraveghere / 31 martie 2016, București
Întâlnirea profesională periodică dintre reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentanții tribunalelor, Ministerului Justiției, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri / 12-14 iunie 2016, Craiova

Teme/Lucrări prezentate în cadrul programului de formare continuă descentralizată
29 aprilie 2005: Acţiunea în anularea hotărârilor A.G.A. Procedura de soluţionare
27 octombrie 2006: Stabilirea de către instanţa de judecată a amplasamentului terenului pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate. Vechiul amplasament în lumina dispoziţiilor Legii nr. 18/ 1991 modificată prin Legea nr. 247/ 2005. Existenţa titlurilor de proprietate emise legal în favoarea altor persoane pentru aceleaşi terenuri. Anularea titlurilor de proprietate cu privire la terenul aferent construcţiilor, teren ce a fost atribuit în vederea construirii de locuinţe în perioada anterioară anului 1989.
noiembrie 2008: Dreptul la un recurs efectiv garantat de CEDO
28 mai 2010: Acţiunea în anularea / constatarea nulităţii titlului de proprietate.
Noiembrie 2010: CEDO- Necesitatea unificării practicii instanțelor de judecată din perspectiva cauzei Beian împotriva României
2014: Drept procesual civil. Actele de procedură. Termenele procedurale. Participarea părților în procesul civil
27 martie 2015: Limitele cercetării abuzive în relaţia avocat – suspect /inculpat

Competenţe şi aptitudini organizatorice
Din luna noiembrie 2008 am coordonat activitatea filialei Neamț a Asociației Magistraților din România, iar din luna noiembrie 2013 activitatea Asociației Magistraților din România la nivel central. Am păstrat valorile și principiile unei magistraturi demne prin întreaga activitate desfășurată în cadrul asociației. Alături de colegii mei m-am implicat în procesul de elaborare a propunerilor de modificare a Constituției României și am participat la dezbaterile organizate pe această temă. De asemenea am elaborat și expus în repetate rânduri poziția AMR referitoare la procesul de modificare a legislației, formulând obiecțiuni, dar și propuneri, identificând o dată cu intrarea în vigoare a noilor coduri parte din deficiențele procesului de reformă în acest domeniu. Am participat la diferite emisiuni media, de radio și televiziune, și am elaborat numeroase comunicate de presă prin intermediul cărora am promovat și exprimat poziția Asociației pe teme referitoare la problemele sistemului judiciar, de interes general. M-am implicat și în cazurile ce mi-au fost aduse la cunoștință, în măsura în care am avut acordul consiliului director al asociației, în probleme care au reclamat necesitatea apărării drepturilor unor magistrați, realizând toate demersurile puse la îndemână, prin intermediul mecanismelor legale existente.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Certificat de absolvire a programului de iniţiere în utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei, organizat de Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti

Varia
Limbi străine: franceza, rusa

Nume:

Adina Banea

Profesie:

Jurnalist

Educație și formare
2000: Academia de Politie, Bucuresti, Romania
2016: Facultatea de Psihologie, Bucuresti , Romania
2016: Creator de Moda și Conținut in Arta Fotografica
2017: Master in Psihologia Artei , OnlinePepperdine University, Los Angeles, US

Experiență
– Consilier juridic BCR
– Relații Internaționale MAI
– Realizator/Prezentator Emisiune  “bebe.ro” B1Tv
– Top 10 Influenceri România Categoria  Relații Cuplu (2014-1017)
– Junior Contributer “Catchy Magazine” (2015-2016)
– Colaborator “ Tango. Marea Dragoste” Magazine (2016-2017)
– Director Creație Reprobable Brand (2016- prezent)
–  Director Editura Publicație Online  “Pitch Me Now” Magazine (January 2016-prezent )
– Director Proiect  Closet13 Platform Shop (2017-prezent )
– Președinte Asociatia proETIka

Acreditări
2016: Listed at Not Just A Label Reprobable Black Sheep
2016: Top 10 Cele Mai Influente Bloguri Relații Cuplu  Biz Magazine, Zelist Monitor, Romania (2015- prezent)
2018: Silver Award Aparrel Fashion and Garment Category, A’Design Award, Italy, Milano
2018:  Runner Up , A’Design Award
2018: Startup Beneficiary,  with two different projects, both based on creatives art, under the Start-Up Nation Romania Programme
2019: Winner Innovative Emergency Fashion Design by  Reprobable’s Project, under Cosme Programme European Investment Funds in association with Factory by Raiffeisen Bank Competition, Bucharest, Romania
2019: Winner of the JOOR x NJAL 100 Project Most Innovative Pioneer in Design, Los Angeles, US
2019: Design Award Winner – Happiness Project
2019: Honorable Mention by the Jury, for Happiness Project – 2019 Edition of the London International Creative Competition
2019: Honorable Mention by the Jury, for Hopes and Beliefs Project – 2019 Edition of the London International Creative
2020:  A Design Award Winner – Justice Project
2020: Winning a Raiffeisen BANK Project Competition with – Merch it! – Bureau Of Arts Project
2020: Winner of the JOOR x NJAL 100 Project Most Innovative Pioneer in Design, Los Angeles, US

Nume:

Cătălina Barbu

Profesie:

Coordinator Romanian Legal Week

Informații personale
data nașterii: 8 ianuarie 1995

Informații de contact
barbu.ioana.catalina@gmail.com
catalina.barbu@juridice.ro

Experiență
Traducător autorizat de Ministerul Justiției – limba engleză
2019 – Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning București
februarie 2017 – prezent: Coordinator Romanian Legal Week
noiembrie 2016 – noiembrie 2017: internship JURIDICE.ro
iulie 2016: stagiu de practică Avocatul Poporului
iulie 2015: stagiu de practică O.R.D.A.

Educație și formare
2014 – 2018: Universitatea din București, Facultatea de Drept
2015 – 2018: Universitatea din București, Facultatea de Filosofie
2011 – 2014: Colegiul Național „Sfântul Sava”, București
2018 – 2020: SNSPA, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Activități extracurriculare
Barbu, Ioana- Cătălina, ‘Social Media and the society – characteristics and impact’, Technology and social media and their impact on the human being, society and politics, Chifu, Iulian, Savu, Lavinia ed. Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale a Academiei Române, 2020
European Law Students Association, București (Marketing)

Varia
Limbi cunsocute: engleză (Cambridge CPE), franceză
ECDL Core Certificate – Certificat ECDL Complet

Nume:

Maria Virginia Bărăscu

Profesie:
Judecător

Experiență profesională
01 aprilie 2020-prezent: Judecător în cadrul Secţiei penale  – Tribunalul Ilfov
15 ianuarie 2019 – 01 aprilie 2020: Judecător în cadrul Secţiei Civile – Tribunalul Ilfov
01 ianuarie 2020- prezent: Purtător de cuvânt – coordonator al biroului de informare şi relaţii cu publicul
26 ianuarie 2015- 15 ianuarie 2019: Judecător materie penală – Judecătoria Cornetu – Tribunalul Ilfov
1 iulie 2013 – 27 ianuarie 2015:  Judecător stagiar– Judecătoria Sector 2 Bucureşti
1octombrie 2011 – 30 iunie 2013: Auditor de Justiţie – Institutul National al Magistraturii Bucureşti
1 octombrie 2010 – 1 octombrie 2011: Consilier Juridic – SC Building International System Bis

Educație și formare
1 octombrie 2011 – 1 iulie 2013: Institutul Național al Magistraturii, București
1 octombrie 2010 – 30 iunie 2011: Master Stiinte Penale şi Criminalistica – Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca – lucrare de disertatie – „Expertiza semnăturii”
1 octombrie 2004 – 30 iunie 2009 – Facultatea de Drept –  Universitatea Babeş – Bolyai – Cluj Napoca – lucrare de licenţă – „Regimurile  Matrimoniale. Studiu comparativ sistemul juridic roman-italian”
1 octombrie 2004- 30 iunie 2008: Facultatea de Litere –  Universitatea Babeş – Bolyai – Cluj Napoca –  Specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Italiană; lucrare de licenţă „Limbajul Juridic de specialitate. Studiu comparativ româno-italian.”
1 octombrie 2005- 30 august 2006: Bursă ERASMUS –Universitatea La Sapienza ROMA- Italia.
1 octombrie 2000 – 15 iunie 2004:  Colegiul National „Liviu Rebreanu”, Bistrita

Prezentări
– Sustinere Conferinta Nationala de Grafologie Mesagne Italia  – „Importanta materialului de comparatie in expertiza scrisului” – septembrie 2012
– Participare in calitate de relator la conferinta LA PERIZIA GRAFICA E LE NUOVE FRONTOIERE CON LA TECNOLOGIA E LA CONDIVISIONE DEI PROTOCOLLI, Mesagne, Itlaia, 2-4 septembrie 2016
– Sustinere in cadrul conferintei LA GRAFOPATOLOGIA IN AMBITO GIUDIZIARIO cu lucrarea L’IMPORTANZA DELLA CRIMINALISTICA NEL PROCEDIMENTO PENALE, Roma, Italia, 10 decembrie 2016

Conferințe
– Participare „Patrimonium IV International Conference” Alba Iulia , mai 2011
– Participare la al IX lea Simpozion International de Criminalistica  „Prezent si viitor in expertiza criminalistica” Alba Iulia 2012
– Participare „Patrimonium V International Conference” Alba Iulia , mai 2013
– Conferinţa EXTRAORDINARĂ NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ BIG FOUR, Universitatea Bucureşti, 27 septembrie 2013.
– Conferinţa Naţională NOUL COD CIVIL ROMÂN  la 2 ani de la intrarea în vigoare , Academia Română, 9 octombrie 2013.
– Conferinţa Probleme dificile de drept civil,  Palatul Camerei de Comerț și Industrie a României, Amfiteatrul Al. I. Cuza, București, 18-19 octombrie 2013.
– Conferinţa Probleme dificile de procedură civilă, Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Amfiteatrul AL.I.Cuza, 21-22 februarie 2014
– Conferinţa Internaţională în materia NOULUI COD PENAL Şi NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ –  LA ÎNCEPUT DE DRUM, Universitatea Titu Maiorescu, 21-22 martie 2014.
– Seminar de formare continua – NOUL COD PENAL, Curtea de Apel, Bucureşti, 10-11 aprilie 2014.
– Participare Simpozion 27-28 noiembrie 2014, ,,Expertizele în noile coduri de procedură’, Universitatea Bucureşti.
– CONFERINTA INTERNATIONALA CRIMINALISTICA –CLUJ NAPOCA – MAI 2015

Seminarii
– Sesiuni de pregatire in cadrul Simpozionului de Criminalistica „Expertizele criminalistice din perspectiva Noului  Cod de Procedura Penala”
– Program intensiv de leadership în justiţie pentru tinerii profesionişti, Sinaia, 24-31 august 2013.
– Seminar COMPETITION LAW, Lisbon, Portugalia, 29-30 ianuarie 2015
– Seminar de formare continua –DISCRIMINARE, INM, Bucureşti,  MAI, 2015.
– Seminar Joint Investigation Teams EU and Western Balkans”,  Budapesta (Ungaria) , 20-23 iunie 2016.
– Seminar de formare continua engleza intensiv, INM, Bucuresti, Noiembrie 2016
– Seminar Actiune comuna impotriva violentei in familie, 1-3 noiembrie 2016, Predeal.
– ATELIER DE LUCRU  PENTRU ANALIZAREA ŞI DEZBATEREA STRATEGIEI DE COMUNICARE PUBLICĂ UNITARĂ LA NIVELUL SISTEMULUI JUDICIAR  5-6 octombrie 2020, Bucureşti

Premii
Premiul II la Sesiunea stiintifica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor – Sectiunea Limbi si literaturi romanice – 30 mai 2008 – Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

Nume:

Cezara Batrânu-Ciucă

Profesie:

Consilier Juridic

Contact
E-mail: av.cezaraciuca@gmail.com
Tel. 0728955021

Experience
ian. 2021 – Prezent: Judge Associate, Superior Council of Magistracy

Nume:

Viorica Bejan

Profesie:

Avocat

Viorica Bejan este avocat licențiat, asociat senior în cadrul ACI Partners și deține un LL.M. în dreptul afacerilor la Universitatea Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Viorica este specializată în drept bancar, conformitate AML/CFT și legislația piețelor de capital, drept societar și comercial, guvernanța corporativă, restructurare și insolvență, domeniul regulator.

Viorica deține o experiență extraordinară în domeniul consultantei juridice de mai mult de 10 ani, asistând organizații financiare internaționale precum Banca Mondială, BERD, IFC, donatori externi precum USAID, GIZ Moldova, etc., dar și întreprinderi multinaționale și locale într-o serie de proiecte de calibru pentru Republica Moldova.

Viorica s-a manifestat atât în proiecte de reformă de scară largă în domeniile comercial, corporativ și regulator, cât și în proiecte de asistență juridică la deschiderea, organizarea și lichidarea afacerii, proceduri judiciare și de insolvabilitate.

La fel, Viorica a activat mai mult de 2 ani în calitate de director de departament juridic în cadrul BNM, unde a participat inclusiv la elaborarea și avizarea juridică a actelor normative și administrative emise de BNM în calitate de autoritate de supraveghere, licențiere, autorizare și reglementare, precum și a actelor juridice ce țin de organizarea internă a BNM (contracte și achiziții, litigii de muncă, contabilitate, etc.) și a asigurat reprezentarea judiciară a BNM.

Viorica a mai participat și asigurat asistența juridică BNM în cadrul vizitelor de asistență tehnică desfășurate de Fondul Monetar Internațional în Moldova, în partea ce ține de supravegherea sistemului bancar în Republica Moldova. De asemenea, Viorica a efectuat un stagiu profesional în Franța, CIC Banque Privee (Departamentul juridic).

Viorica este membru al Uniunii Avocaților din Moldova și formator în cadrul Centrului de Instruire al Avocaților al UAM.

Nume:

Diana Bejenaru

Profesie:

Avocat

Associate Noerr

Diana Bejenaru is a member of the Energy practice group based in Noerr’s Romanian office. Diana has experience in energy and natural resources, real estate and construction, corporate reorganisations and contract negotiations. Diana also represents clients before the courts of law and relevant authorities, handling work on a diverse range of issues.

Contact
Diana Bejenaru
+40 21 3125888

Career
– Studied law at the University of Bucharest
– Master’s degree in Urban Development and Land Planning at the University of Bucharest
– At Noerr since 2022

Nume:

Delia Belciu

Profesie:

Avocat

Informații de contact
tel: + 40 31 10 89 178 / 0743023286
e-mail: delia.belciu@db-law.ro/  office@db-law.ro
adresa: strada Benjamin Franklin, nr 7, et 1, ap 6, București, sector 1, România

Experiență relevantă
2017- prezent: Partener, avocat titular DB Law Office (Belciu Delia Cabinet de Avocat),;
2015 – 2017: partener societate avocatură locală;
2006 – 2015: Managing associate Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen;
2015 – prezent: lector curs drept european al proprietății intelectuale, Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene, afiliat Paris I Pantheon Sorbona, Franța;
2018 – prezent: lector și examinator în cadrul programului educațional EUIPO în materia mărcilor, desenelor și modelelor;
2019 – prezent: arbitru proceduri UDRP, Curtea de Arbitraj Cehă;
2019 – prezent: membru Comitet Strategic și al Board of Directors EURid;
2020 – prezent: președinte Comitet Date, ECTA;
2016 – prezent: membru Consiliu ECTA, reprezentant România;
2016 – 2020: președinte Comitet Internet, ECTA;
2015 – 2016: vicepreședinte Comitet Internet, ECTA.

Publicații
Autoare a numeroase articole publicate în România cât și în străinătate, inclusiv WTR.
Speaker la numeroase evenimente în domeniul juridic în România cât și în străinătate, inclusiv în fața WIPO, EUIPO, OSIM, ECTA.

Delia Belciu a fost clasată printre profesioniștii de top în domeniul proprietății intelectuale în anii 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 de către directorul internațional WTR 1000. De asemenea, Delia este recomandată ca fiind un IP Star de către directorul internațional Managing Intellectual Property în anii 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.


:: Delia Belciu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]

Nume:

Andreea Bende

Profesie:

Avocat

Contact
Tel.: +40-31 437 80 13
+40-734 730 320
E-mail: andreea.bende@simionbaciu.ro

Education:
Dimitrie Cantemir University, Law School, LLB
Academy of Economic Studies, Bucharest, BA in Finance, Banks and Stock Exchange
Licensed European Trademark and Design Attorney

Expertise:
Andreea has over 11 years of experience in the intellectual property field, assisting both Romanian and foreign companies with the administration, prosecution and contentious matters in respect of their trademarks, designs, domain names portfolios, as well as copyright and related rights.

She is a member of the Romanian Patent Chamber, licensed both as Trademarks and Designs Attorney.

Her professional experience focuses on intellectual property rights administration, prosecution and contentious matters, in various industries such as pharmaceuticals, tobacco, FMCG, automotives, fashion, media and telecommunications. Over the years, she advised Clients in complex projects, including domain name and copyright dispute resolution, unfair competition litigation, worldwide re-branding simultaneously performed in over 60 jurisdictions, applications for action before the Romanian National Customs Authority, as well as IP due diligence and IP transactional projects.

Andreea has coordinated over the years large volume IP projects where she has been the designated Client liaison, responsible for the direct connection with the Client, enabling efficient communication with direct attention to their needs.

With an outstanding track record, Andreea has handled or coordinated many administrative procedures either in front of the Romanian State Office for Patents and Trademarks (“OSIM”) or before the EUIPO, as well argued cases in front of the Romanian Appeals Committee.

She is connected to various developments in the world of IP globally and is a regular contributor to prestigious publications in the field, both national and international.

Accolades

Andreea is ranked as Trademark Star by MIP IP Star and as Top Trademark Professional by WTR 1000 (Silver Band), and is Recommended in the Intellectual Property Area by Legal 500.

 

Testimonials

Andreea Bende is a young talented partner who is always responsive and understands exactly the client’s needs. I entrusted her with cases for my most important client. (Legal 500, 2021)

Also on deck is adept portfolio manager and office action aficionado Andreea Bende – an “excellent and highly experienced trademark practitioner, providing prompt, precise and reliable advice and effective assistance, notably in opposition matters”. (WTR 1000, 2021)

‘Andreea Bende is a smart, caring and extremely agile professional in IP; she is responsive, is not stopped by difficulties and is truly committed to obtain the best result of each of her cases.’ (Legal 500, 2020)

The “solution-oriented and helpful” Andreea Bende delivers across a diverse range of industries for an equally varied clientele. “Always willing to communicate in depth, she is comprehensive and understanding. She always gives her clients the best possible answer.” (WTR 1000, 2020)

Clients say: “[Andreea Bende handles] everything with exceptional professionalism” (WTR 1000, 2019)

[Ana-Maria Baciu and] Andreea Bende are two standout members of the practice. “They make great business partners, as they take the time to understand their clients’ industries – and handle everything with exceptional professionalism. On top of that, they have truly outstanding legal knowledge.” (WTR 1000, 2019)

“Andreea [Bende is an] accomplished professional, [she is] reliable and [has] a complete knowledge of the market, the system and the law.” (IP Stars, 2014)

Memberships and Affiliations
Romanian National Chamber of Industrial Property Attorneys
Marques – the European association representing the interests of brand owners
International Trademark Association (INTA)
ECTA – European Communities Trade Mark Association

Languages:
Romanian – native speaker
English – business proficiency
Italian – conversational
Hungarian – conversational

 

Nume:

Raluca Bercea

Profesie:

Avocat

Informaţii personale
Locul nașterii: Timişoara
Data naşterii: 4 mai 1975

Informații de contact
Tel.: +40744558387
E-mail: raluca.bercea@e-uvt.ro

Experienţa didactică

2019-prezent: profesor universitar, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept
2006-2021: profesor invitat, Facultatea de Drept, Universitatea din Udine (Italia)
2008, 2010, 2011, 2014, 2016: profesor invitat, Facultatea de Drept, Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (Franţa)
2009, 2011: profesor invitat, Facultatea de Drept, Universitatea din Szeged (Ungaria)
1997-2019: asistent / lector / conferențiar universitar, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept

Experiența profesională
2002-prezent: avocat, Baroul Timiș
2016-prezent: expert al Consiliului Europei, formator în drepturile omului

Alte titluri și afilieri profesionale
1997-prezent: traducător autorizat de Ministerul de Justiție pentru limbile franceză și engleză 2004-prezent: membru al Asociației Henri Capitant România
2010-prezent: fondator și membru în Colegiul de redacție al Romanian Journal of Comparative Law
2011-prezent: membru în Colegiul de redacție al Revistei Române de Drept European
2012-prezent: directorul Centrului Teritorial Timişoara al Institutului Naţional pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, formator în dreptul Uniunii Europene şi dreptul european al drepturilor omului

Educație și formare
2010-2013: cercetător post-doctoral, Drept comparat, teoria comparaţiei, Universitatea de Vest din Timişoara, sub coordonarea unui tutore de cercetare de la Facultatea de Drept, Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (Franţa)
2012: stagiu de cercetare, Facultatea de Drept, Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (Franta)
2005-2008: doctor în drept, distincţie Magna cum laude, Universitatea de Vest din Timişoara, România
2002-2004: studii aprofundate în Dreptul afacerilor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,Universitatea de Vest din Timişoara, România
1999-2000: bursă a Facultăţii Internaţionale de Drept Comparat din Strasbourg pentru participarea la primul și al doilea ciclu de studii de drept comparat
1997-2001: licenţiat în drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara, România
1997-1998: masterat în filologie, Facultatea de Litere,Universitatea de Vest din Timişoara, România
1993-1997: licenţiat în filologie (diplomă de licenţă de merit), Facultatea de Litere, Universitatea de Vest din Timişoara, România
februarie – iulie 1992: bursă de lingvistică romanică la Universitatea Charles de Gaulle-Lille III, Franţa

Publicaţii relevante
– Protecția drepturilor fundamentale în sistemul Convenției
– Europene a Drepturilor Omului, CH Beck, 2020.
– 7 dileme în teoria comparației, CH Beck, 2019.
– O scurtă introducere în drept (coautor), Humanitas, 2019. – Dreptul Uniunii Europene în hotărâri și cazuri practice(coautor), ed. 2, Universul Juridic, 2019.
– Vă place dreptul? (co-editor), CH Beck, 2019.
– De-a dreptul și literatura (editor), EUV, 2019


:: Raluca Bercea este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Raluca Bercea, Lucian Bojin, Diana BotăuVă place dreptul? La mulți ani, Valentin Constantin!
:: Interviu JURIDICE.ro: Raluca BerceaMi-aș dori ca toți magistrații din România să-l fi citit pe Karel Čapek și să și-l amintească la momentul potrivit
:: Interviu JURIDICE.ro: Raluca Bercea, Alexandra Mercescu: Dreptul de astăzi e tributar trecutului, dar este despre modelarea viitorului
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]

Nume:

Alexandra Bibiri

Profesie:

Practician în insolvență

Practician in insolventa colaborator – SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI

Contact
alexandra.bibiri@sierraquadrant.ro
0758910980

Bibiri Gabriela Alexandra a absolvit în anul 2017 Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

În perioada 2017-2018 a acumulat experiență în domeniul insolvenței în cadrul societății profesionale SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY SPRL, iar în perioada 2019-2021 în cadrul societății profesionale SIERRA QUADRANT SPRL. Din anul 2021 a devenit practician în insolvență continuându-și activitatea in cadrul societăților profesionale SIERRA QUADRANT SPRL, respectiv SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCUREȘTI ca și practician colaborator.

Bibiri Gabriela Alexandra este ambițioasă și devotată. Buna pregătire profesională și amabilitatea fac să fie foarte apreciată de către clienți și colegi.

Nume:

Iuliana Bidalache

Profesie:

Avocat

Insolvency Partner POPESCU & ASOCIATII

Iuliana Bidalache este avocat si practician in insolventa care a asistat si reprezentat numeroase companii pe parcursul tuturor etapelor de reorganizare si insolventa, inclusiv reorganizare judiciara si voluntara, proceduri de pre-insolventa, faliment si lichidare, recuperare de active si/sau negocieri cu debitori si creditori, dar si evaluarea fezabilitatii juridice a planurilor de reorganizare, analiza transferurilor si contractelor incheiate inainte de deschiderea procedurilor de insolventa, precum si a pretentiilor legate de rezilierea actelor frauduloase si angajarea raspunderii pentru starea de insolventa a debitorului. Iuliana gestioneaza dosare complexe de litigii in domeniul insolventei, inclusiv recuperarea creantelor, proceduri de executare silita, litigii si dispute comerciale si civile, cesiuni incredintate de clienti intr-o gama larga de sectoare, precum energie, industria farmaceutica, FMCG sau domeniul financiar. Este recunoscuta de prestigiosul director juridic Legal 500 EMEA ca fiind unul dintre cei mai competenti avocati romani de ultima generatie in restructurare si insolventa.

Nume:

Dana Bivol

Profesie:

Avocat

Partner POPESCU & ASOCIATII

Dana Bivol este un avocat recunoscut in aria litigiilor, concentrandu-se pe contencios comercial si administrativ. Practica ei acopera o gama larga de litigii comerciale, care implica, de regula, legislatia in aria corporativa si comerciala si litigiile intre actionari, administrativ, dreptul muncii, taxe, financiar-bancar, dreptul farmaceutic, precum si proceduri de executare. Ca parte a vastei sale experiente in calitate de avocat pledant, Dana a reprezentat cu succes clientii in dosare complexe, implicand obligatii contractuale sau delictuale, drept corporativ sau in dosare de anulare a anumitor documente emise de autoritati administrative, autoritati fiscale sau vamale. Mai mult, ofera asistenta juridica in procedurile de insolventa si executare silita, fiind recunoscuta in unanimitate de catre clienti pentru promptitudinea si eficienta dovedita in gestionarea dosarelor sensibile.

Nume:
Ramona Bîrlog
Profesie:
Avocat

CONTACT INFORMATION
ramona.birlog@firon-barnir.ro
+40.21.312.33.88

PRACTICE AREAS
Ramona Birlog is a member of Litigation and Arbitration Department of Firon Bar-Nir. Ramona has 10 years of experience as a litigator. Ramona represents foreign investors and local commercial enterprises in the real estate sector, European Funds and governmental authorities on dispute resolution matters. Her expertise consists primarily in civil, commercial, administrative and real estate and property law litigation. Ramona handles complex real estate and commercial disputes and claims with respect to property and ownership rights, expropriation, lease and tenancy matters.

Prior to her engagement with Firon Bar Nir, Ramona specialized in Intellectual Property disputes having worked as in-house counsel the Romanian Association of Phonogram Producers (UNPR), Romania’s main collective management organization for the music industry. In this capacity, she advised UNPR on numerous cases regarding ownership of copyright, infringement, enforcement issues. Ramona also represented clients before the Reexamination Committee of Patent for Inventions – State Office for Inventions and Trademarks, the Court of International Commercial Arbitration and the Arbitration Panels organized by Romanian Copyright Office.

Ramona has an in-depth knowledge in the field of copyright law and related rights, her practice also extending to regulatory activity. Ramona drafted proposals for the amendment of the Law no. 8/1996, (Law on Copyright and Neighboring Rights), methodologies regarding the licensing process for the usage of music and for the distribution of collected remuneration owed to the recording companies. She has also been involved in drafting regulations for local public services and public procurement documentation.

Ramona is an assistant professor at “Valahia” University of Targoviste, specialized in constitutional and administrative law. She has published several articles on various issues in leading journals in Romania.

ADMITTED TO PRACTICE
Bar, 2006

EDUCATION
LL.B. (Bachelor of Laws), “Nicolae Titulescu” Faculty of Law, University of Craiova
LL.M. (Master of Laws), Faculty of Juridical Sciences, “Valahia” University of Targoviste
Ph.D. in Law (Doctor of Laws), Faculty of Law and Administrative Studies, University of Craiova
Holder of the diploma for Acknowledged candidate of the Trademarks and Geographical Indications Attorney Examination, State Office for Inventions and Trademarks

LANGUAGES
Fluent in English and working knowledge of French language

Nume:

Roxana Bolea

Profesie:

Avocat

Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București, cu specializări în dreptul muncii, drept comercial si proprietate intelectuala, Roxana are o experiență profesională variată. Dupa experiența în cadrul unei dintre cele mai mari firme de consultanță, unde a lucrat în proiecte majore de M&A si reorganizări dobândind o expertiză amplă în dreptul societăților comerciale și dreptul muncii, Roxana s-a alăturat echipei Departamentului Juridic al OMV Petrom de peste 10 ani și deține acum poziția de manager în cadrul echipei Departamentului Juridic OMV Petrom, coordonând practica de legislație a muncii.

În cadrul OMV Petrom, Roxana are o experiență bogată atât în proiectele ce privesc organizarea companiei raportat la nevoia de business cum sunt reorganizările, restructurările, externalizările de activitate, dar și în asigurarea suportului în cadrul proiectelor de negocieri colective.

Nume:

Ruxandra Bologa

Profesie:

Avocat

Ruxandra Bologa este un avocat extrem de versat, având peste 20 ani de experiență profesională.

Este unul dintre coordonatorii practicilor de Drept Societar/Fuziuni și Achiziții și Energie și Resurse Naturale a NNDKP.

Asistă clienți din industrii diverse în legătură cu proiecte naționale și internaționale de fuziuni și achiziții, acorduri de colaborare, investiții minoritare, restructurări societare, privatizări, proiecte de externalizare, precum și proiecte care implică aspecte complexe de reglementare, de drept societar sau comercial.

A coordonat și a fost implicată în unele dintre cele mai mari proiecte de fuziuni și achiziții din România care au implicat aspecte de reglementare sau comerciale sofisticate, inclusiv în proiecte de referință pentru piața locală.

De asemenea, este specializată în domenii puternic reglementate, precum energie și resurse naturale, petrol și gaze (upstream, midstream, downstream), minerit.

Ruxandra contribuie în mod frecvent în calitate de vorbitor la evenimente dedicate industriilor în care se specializează și este deseori autoarea unor articole și materiale de specialitate.

Este membră în cadrul Energy Law Group (ELG), cea mai extinsă rețea de experți în dreptul energiei și resurse naturale din Europa, ai cărei membri fac parte din firme de avocatură europene independente.

Ruxandra a primit premiul „Avocat de Top în domeniul Energie și Resurse Naturale” în cadrul Galei “Avocați de top” dedicate acestei industrii, organizată de FinMedia, editor al revistei lunare financiar-bancare Piața Financiară, atât în 2019 cât și în 2020.

De asemenea, este inclusă în mod constant în clasamentele în care sunt listați cei mai experimentați avocați din România, realizate de ghidurile juridice internaționale Chambers & Partners, The Legal 500 și IFLR 1000.

Este Partener în cadrul firmei din anul 2008.

Nume:
Mihaela Bondoc
Profesie:
Avocat

Partner BONDOC & ASOCIAȚII

Mihaela Bondoc are peste 15 ani de experiență, beneficiind de experiență vastă în ceea ce privește gestionarea aspectelor juridice complexe și a proiectelor de investiții de anvergură din România. Printre principalele arii de expertiză acoperite se numără efectuarea de analize de due diligence, realizarea de studii de structurare și pre-implementare, elaborare și negociere a documentațiilor aferente tranzacțiilor, restructurare post-achiziție, fuziuni și divizări, drept imobiliar, dreptul muncii și restructurări de personal, asistență acordată în instanță în diferite litigii fiscale, evaluări ale conformității juridice cu diferite reglementări, relația cu autoritățile publice, precum și efectuarea de audituri juridice interne.

Alte arii de expertiza acoperite: restructurări, drept comercial, contracte, litigii fiscale, audit juridic intern.

Contact information:
e-mail: mbondoc@bondoc-asociatii.ro
+40 31 224 84 00
Nume:

Irina Boța

Profesie:

Masterand

Mă numesc Irina Boța, originară din Republica Moldova.

Mi-am făcut studiile liceale la București, profil matematică-informatică la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” (2013-2017). În perioada liceului am urmat Școala de Televiziune „Tudor Vornicu”. (2015-2017)

Mi-am făcut studiile de licență la Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu (2017-2021), București. Studiu de cercetare pe care l-am ales a fost „Partajul judiciar”, coordonator prof. univ. dr. Gabriela Răducan.

În prezent urmez Programul de master – Securitate Națională, la Universitatea de Stat din Moldova. (2021-prezent)
Sunt absolventă a Școlii de Securitate NATO, organizat de Centrul de Informare și Documentare privind NATO la Chișinău. (2021)

În trecut, mi-am făcut stagiu de practică la casa de avocatură „SĂVESCU & ASOCIAȚII”, iar paralel am fost redactor la SSJ. (2018) În același an, am participat la Conferința Moldo-Română, Ed. II, Panel Dreptul muncii, cu studiu pe tema „Recuperarea cheltuielilor de către angajator pentru instruirea angajaților”.

În acest an, sunt absolventă a primei ediții a Programului de Stagiu în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Mi-am făcut stagiul practic în Departamentul Serviciului Consiliului Suprem de Securitate. (martie-septembrie 2022)

În mai 2022, am participat la conferința științifico-practică națională „Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe”, organizată de Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, unde am avut ca temă de cercetare „Instrumente de securitate aplicabile soluționării conflictului transnistrean: evoluție și transformare”, coordonator Victor Juc.

Nume:

Ana-Maria Brezean

Profesie:

Avocat

Contact
av.anamariabrezean@gmail.com
+40721383203

Educație și formare
2015 – 2017: L.L.M. International Business Law – University of Fribourg, Elveția
2011 – 2015: Facultatea de Drept, Universitatea București
2011: Deutsches Abitur – Deutsches „Goethe Kolleg”, București

Nume:

Mihaela Budișteanu

Profesie:

Avocat

EXPERIENTA PROFESIONALA

Decembrie 2006 – prezent

Avocat – Membru al Baroului Bucuresti, la cabinetul de avocatura „Mihaela Budisteanu”

Octombrie 2003 – Decembrie 2006

Avocat colaborator senior la SCA „Musat & Asociatii”

Mai 2002 – Octombrie 2003

Avocat colaborator senior la “Schönherr Rechtsanwälte OEG”

Ian – Februarie 2000 – Aprilie 2002

Avocat colaborator al companiei “OMV Romania Mineraloel” SRL

Octombrie 1997-Februarie 2000

Avocat colaborator SCA Tanasescu, Ispas & Asociatii”

STUDII

Ianuarie  – Februarie 2008 –  Curs „Tehnici de Negociere” – ASEBUSS ROMANIA

Aprilie – Iulie 1998 –  Curs de Drept International Public si Privat – Bonn, Germania

1993-1997 – Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti

Aprilie – Iulie 1998 – Curs de Drept International Public si Privat- Bonn, Germania

Nume:

Anca Buta Mușat

Profesie:

Avocat

Partener  Muşat & Asociaţii

Anca Buta Mușat este unul dintre cei mai reputați și experimentați avocați de dreptul concurenței de pe piață, având o experiență profesională de peste 17 ani în asistarea clienților internaționali și locali cu privire la o gamă extinsă de probleme de dreptul concurenței, inclusiv privind practici și comportamente anticoncurențiale și proceduri de autorizare a concentrărilor economice. Anca a reprezentat numeroși clienți în toate etapele procedurilor și investigațiilor desfășurate de autoritățile de concurență, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, asistându-i, de asemenea, și în legătură cu aspecte privind exclusivitatea, practici de tip cartel, diverse mecanisme de aplicare a normelor de către autoritatea de concurență, negocieri privind remediile ce pot însoți aprobările anti-trust, programe de conformitate (inclusiv programe de instruire și inspecții inopinate simulate), precum și în legătură cu scheme de ajutor de stat și contracte de achiziții publice de servicii. De-a lungul anilor, Anca a avut un rol important în structurarea diverselor tipuri de contracte trimise spre aprobare Consiliului Concurenței și în obținerea unor derogări individuale.

Anca este recunoscută și pentru vasta sa experiență în dreptul proprietății intelectuale (DPI), inclusiv în proceduri și litigii complexe de anulare a brevetelor de invenții, redactarea și negocierea contractelor de licențiere a mărcilor și a brevetelor, acordurilor de franciză, precum și în aspecte legate de gestionarea și valorificarea portofoliilor de DPI.

Anca este implicată și în promovarea inițiativelor privind dreptul concurenței, prin intermediul dezbaterilor publice sau documentelor de poziție și este membru activ al DLC – Distribution Law Center, prima platformă pan-europeană pentru avocați, practicieni și studenți, ce are ca scop furnizarea de informații esențiale privind problemele de drept din domeniul distribuției și concurenței, atât la nivel național, cât și european.

Studii:
– LLM, Practică comercială transnațională, Universitatea din Salzburg/ Universitatea Pacific, 2005
– PGD, Dreptul European al concurenței, King’s College Londra, 2007
– Licență în drept, Universitatea din București, 2003

Limbi străine vorbite: Engleză, Franceză, Greacă

Afilieri: Uniunea Națională a Barourilor și Baroul București (2004)
DLC (membru activ), LIDC (membrul al Consiliului), ASDPI – membru

Nume:

Natalia Butnaru

Profesie:

Legal manager

A absolvit cursurile Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti (1996) si a acumulat experienta ca avocat, in-house lawyer si legal manager in cadru unor companii din FMCG, telecomunicatii si tehnologia informatiilor.

A fost implicata printre alte activitati in proceduri de M&A, procedure de audit, investigatii ale Consiliului Concurentei, litigii, proceduri de achizitie publica, redactare si negociere de contracte in domeniul tehnologiei informatiei.

In prezent este legal manager la CERTSIGN SA una dintre companiile romanesti cele mai active pe piata serviciilor de incredere reglementate de Regulamentul EIDAS, identitatii si securitatii electronice, specializată în dezvoltarea și implementarea de aplicații software pentru securitatea informațiilor și în furnizarea de servicii dedicate protecției sistemelor informatice.

Arii de interes: cyberlaw, concurenta, achizitii publice, data protection.

Nume:

Diana-Anda Buzoianu

Profesie:

Deputat

Informații personale
data nașterii: 16 mai 1994
locul nașterii: Brașov

Informații de contact
e-mail: diana_buzoianu94@yahoo.com

Experiență
2019-prezent: Deputată, Camera Deputaților (vicepreşedintă în comisia pentru mediu şi echilibru ecologic)
2017-2019: Avocat, REFF & ASOCIAȚII

Educație și formare
2013-2017: Facultatea de Drept din cadrul Universității din București