Ongoing professionals

Florentina Frumușanu

Mai multe detalii

Cristina Filip

Mai multe detalii

Ioana-Anamaria Filote-Iovu

Mai multe detalii

Tatiana Fiodorov

Mai multe detalii

Sonia Florea

Mai multe detalii

Ongoing professionals

Nume:

Florentina Frumușanu

Profesie:

Avocat

Florentina Frumușanu is a partner with Budușan & Associates. She specializes in cases of tax evasion, accounting offences, capital market crimes, offences against the customs regime and intellectual property law, off shore transactions, corruption offences, corporate fraud and fraud against the financial interests of the European Union.

Florentina gathered experience as an in-house lawyer in a multinational oil group, where she advised regarding corporate, capital markets, intellectual property and environmental law, on matters concerning commercial contracts and negotiations, environmental conformity, capital market transactions, public-private partnerships, projects and public acquisition procedures for infrastructure projects.

Contact
Email: office[at]budusan.ro
Phone: +40.21.230.5088

Nume:

Cristina Filip

Profesie:

Avocat

Cristina Filip este partener fondator al Filip & Company. Este cunoscută ca un profesionist de renume în sectorul energetic din România, fiind menționată ca band 1 în sectorul Energie și Resurse Naturale de Chambers Europe. Ea oferă consultanță vânzătorilor sau cumpărătorilor în cele mai importante tranzacții efectuate în domeniile ulei, gaz, și energie din România.

Cristina este specializată în dreptul corporativ, inclusiv contracte comerciale, achiziții, fuziuni. A fost implicată în tranzacții corporative complexe, precum: M&A, fuziuni de societăți, tranzacții de private equity, privatizări, tranzacții financiare corporative și reorganizări corporative.

Experiență anterioară
Partener în cadrul NNDKP

Educație
1998: Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București

Limbi străine
Engleză, Franceză

Nume:

Ioana-Anamaria Filote-Iovu

Profesie:

Judecător

Experienţa profesională
2021 – prezent: Judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
2015 – 2021: Judecător, grad de Tribunal începând cu data de 15.11.2018, Judecătoria Rădăuți
2013-2015: Judecător stagiar, Judecătoria Moinești

Educaţie şi formare
2011-2013: Auditor de justiție, Institutul National al Magistraturii
2011-2012: Diplomă de masterat Carieră profesională judiciară, Facultatea de Drept, Universitatea București
2007-2011: Diplomă de licență, Facultatea de Drept, Universitatea din București
2003-2007: Diplomă de Bacalaureat Matematică-Informatică bilingv Română-Engleză, Colegiul National “Petru Rareș“, Suceava

Speaker conferințe
2022: Participare la Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice „Dreptul și crizele globale. Implicații juridice ale crizei sanitare”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice” Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, coautor A.-R. Dincă, cu lucrarea „Divergențe jurisprudențiale în materia formularului digital de intrare în țară, ca mijloc de prevenire a expunerii persoanelor la Covid-19”, 22-23 septembrie 2022
2021: Participare la Conferința (Inter)națională de Drept civil. Familia, Ediţia a IV-a, cu lucrarea „Aspecte jurisprudențiale privind eliberarea pașaportului minorului și deplasarea acestuia în străinătate”, 22-23 octombrie 2021
2021: Participare la Conferința Internațională Bienală 2021 „Între stabilitate și reformă”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova, Secțiunea „Drept procesual civil” cu lucrarea „Obiectul procesului civil raportat la principiul disponibilității”, 15-16 octombrie 2021
2021: Participare la Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice „Starea excepţională şi alerta ordinii de drept. Implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu lucrarea în coautorat „Dezvoltarea mijloacelor de comunicare a actelor de procedură civilă în contextul Pandemiei de Covid-19”, 23-24 septembrie 2021
2021: Participare la Conferința Facultății de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, Secțiunea „Dreptul privat”, cu lucrarea „Renunțarea la judecată, expresie a principiului disponibilității în procesul civil”, desfășurată la data de 19 noiembrie 2021
2021: Moderator la Dezbaterea „Suspendarea executării silite în lumina RIL nr. 2/2021” (ediția 462), 18 mai 2021
2020: Participare la Conferința Internațională Bienală a Facultății de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, Ediţia a XIII-a, Secțiunea Dreptul familiei, 6-7 noiembrie 2020, cu lucrarea ”Aspecte jurisprudențiale în materia pensiei de întreținere datorate copilului”

Publicare Carte
„După paravanele tăcerii”, ISBN 978-606-656-228-7, decembrie 2020

Publicare articole juridice
– „Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 140/2022”, disponibil [Online] la adresa https://www.juridice.ro/801894/sesizarea-curtii-constitutionale-cu-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-21-alin-2-din-legea-nr-140-2022.html
– „Aspecte teoretice și practice privind limitările disponibilității în a doua fază a procesului civil și încuviințarea executării silite”, publicat în Revista „Dreptul” nr. 9/2022, ISSN 2393-3445
– „Principiul disponibilităţii şi abuzul de drept procesual”, publicat în Revista „Dreptul” nr. 8/2022, ISSN 2393-3445
– „Contestația la executare, prin prisma disponibilității procesuale”, publicat în Revista „Analele Universității de Vest din Timișoara- Seria Drept” nr. 1/2022, ISSN 1843-0651, iulie 2022
– „Dreptul părții de a declanșa executarea silită”, publicat în Revista „Dreptul” nr. 7/2022, ISSN 2393-3445, iulie 2022
– „Regulator de competență în materia ordonanței președințiale”, publicat în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2022, ISSN 2668-5698, iulie 2022.
– „Impactul intrării în vigoare a Legii privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Consecințe asupra sistemului judiciar. Necesitatea unui control de constituționalitate a priori”, disponibil [Online] la adresa https://www.juridice.ro/780973/impactul-intrarii-in-vigoare-a-legii-privind-unele-masuri-de-ocrotire-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-intelectuale-si-psihosociale-consecinte-asupra-sistemului-judiciar-necesitatea-unui-control-de.html, aprilie 2022.
– „Divergenţe şi dificultăţi în soluţionarea cauzelor din materia contravenţiilor rutiere”, publicat în Revista „Universul Juridic Premium” nr. 4/2022, ISSN 2393-3445, disponibil [Online] la adresa https://www.universuljuridic.ro/divergente-si-dificultati-in-solutionarea-cauzelor-din-materia-contraventiilor-rutiere/, aprilie 2022.
– „Rolul activ al judecătorului în cadrul procedurii de azil”, publicat în Revista „Universul juridic Premium” nr. 3/2022, ISSN 2393-3445, disponibil [Online] la adresa https://www.universuljuridic.ro/rolul-activ-al-judecatorului-in-cadrul-procedurii-de-azil/, martie 2022.
– „Obligativitatea înscrierii înscrisurilor sub semnătură privată în Registrul Național de Publicitate Mobiliară- ingerință în dreptul de proprietate privată. Decizia Curții Constituționale a României nr. 748/2021”, disponibil [Online] la adresa https://www.juridice.ro/771040/obligativitatea-inscrierii-inscrisurilor-sub-semnatura-privata-in-registrul-national-de-publicitate-mobiliara-ingerinta-in-dreptul-de-proprietate-privata-decizia-curtii-constitutionale-a-romaniei-n.html, februarie 2022.
– „Oportunitatea modificării art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă”, publicat în Revista „Universul Juridic Premium” nr. 12/2021, ISSN 2393-3445, disponibil [Online] la adresa https://revista.universuljuridic.ro/oportunitatea-modificarii-art-425-alin-1-lit-b-din-codul-de-procedura-civila/, decembrie 2021.
– „Aspecte jurisprudențiale privind eliberarea pașaportului minorului și deplasarea acestuia în străinătate”, publicat în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 2/2021, ISSN 2668-5698, noiembrie 2021.
– „Dezvoltarea mijloacelor de comunicare a actelor de procedură civilă în contextul Pandemiei de Covid-19”, coautor Andrei-Radu Dincă, publicat în volumul „Starea excepțională și alerta ordinii de drept. Implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19”, Editura Universul Juridic, București, 2021, ISBN 978-606-39-0907-8
– „Tranzacția, act procesual de dispoziție al părților”, publicat în Revista „Analele Universității de Vest din Timișoara- Seria Drept” nr. 2/2021, ISSN 1843-0651.
– „Divergențe jurisprudențiale în cauzele având ca obiect «punere sub interdicție judecătorească»
– „Aspecte jurisprudențiale în materia pensiei de întreținere datorate copilului” în Revista de Dreptul Familiei. Supliment/2021, ISSN 2668-5698, august 2021
– „Renunțarea la judecată, expresie a principiului disponibilității în procesul civil”, în Revista Analele Universității de Vest din Timișoara- Seria Drept nr. 1/2021, ISSN 1843-0651, iulie 2021
– „Divergențe jurisprudențiale privind recuperarea taxei judiciare de timbru, ca urmare a admiterii în tot, sau în parte a contestației la executare”, în Revista „Dreptul” nr. 7/2021, ISSN 018-0435, iulie 2021
– „Violența domestică – provocări, dificultăți și divergențe jurisprudențiale”, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021, ISSN 2668-5698, iunie 2021
– „Suspendarea executării silite, după Decizia nr. 2/2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, coautor Roxana Dan, 24 mai 2021
– „Dreptul copilului de a avea legături personale cu părinții sau cu alte persoane, în lumina Jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a celei naționale, martie 2021, în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020 (ISSN 2668-5698)
– „Scurte considerații cu privire la Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil”, 1 februarie 2021
– „O radiografie a răspunderii civile delictuale reglementate de dispozițiile art. 320 din Legea nr. 95/2006”, 16 decembrie 2020, în Revista Universul Juridic Premium nr. 12/2020 (ISSN 2393-3445)
– „Impedimente în soluţionarea cu celeritate a cauzelor având ca obiect <<punere sub interdicţie judecătorească>>”, 13 noiembrie 2020
– „Dispozițiile art. 78 Cod procedură civilă din perspectiva practicii judiciare”, 28 octombrie 2020
– „Aspecte jurisprudenţiale în materia penalităţilor de întârziere reglementate de dispoziţiile art. 906 din Codul de procedură civilă”, 28 octombrie 2020
– ”Competența funcțională a instanțelor judecătorești și calitatea procesuală pasivă în cauzele având ca obiect ”ridicarea sechestrului asigurător”, după rămânerea definitivă a hotărârii penale”, 20 octombrie 2020
– ”Divergențe jurisprudențiale în materia contractelor pentru furnizarea de utilități publice”, 12 octombrie 2020
– ”Aspecte jurisprudențiale ale violenței domestice”, 2 octombrie 2020
– ”Aspecte ale practicii judiciare în materia cererilor de valoare redusă privind contractele de prestări servicii de telefonie mobilă”, 29 septembrie 2020
– ”Competența instanțelor judecătorești în materia divorțului cu minori a soților cu reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene”, 25 septembrie 2020
– ”Practica judiciară în materia modificării titlurilor de proprietate generată de rectificarea erorilor materiale fără modificarea suprafeței totale”, 24 septembrie 2020
– Cerere de decizie preliminară adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, ce a făcut obiect C-759/18, 19 noiembrie 2018
– Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său, ce a făcut obiectul Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 53 din 18 ianuarie 2017, 13 iunie 2016.

Informaţii suplimentare
2012: Participare la Dezbaterea ”Corupția în Magistratură”, București
2011-2013: Șefă de grupă în cadrul Institutului Național al Magistraturii
2009: Participarea la Hexagonul Facultăților de Drept – Baschet, Timișoara
2009: Locul II – Cupa de Baschet a Universității București
2007: Colaborator la Ziarul ”Atlantykron- SF și Provocare”
2007-2011: Șefă a două grupe în cadrul Facultății de Drept, București
2007: Participare la Școala Internațională ”Atlantykron”, Capidava
2006: Participare la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română
2005-2007: Reprezentanta elevilor în cadrul Consiliului de Administrație al Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava
2005: Participare la Sesiunea Științifică Simboluri în Universul Cunoașterii, ”Dincolo de Realitate-  Salvador Dali”, București
2005: Participare la Sesiunea de Training cu tematica ”Dezvoltare personală”, organizat de ANSIT România
2005: Locul I – Cupa de Baschet Jubileul Centenarului Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava
2005: Locul I – Streetball – Ziua Națională ”Sportul pentru toți”
2004: Publicarea de poeme în Cartea ”Sub semnul poetului – 123 de copii și tineri scriitori”
2004: Participare la Sesiunea de Comunicare ”English Through Times”, Suceava
2003-2007: Șefă de clasă în cadrul Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava
2003: Publicarea de poeme în Revista Clasei ”34+1= VIII D”
2002-2003: Publicarea de poeme în Revista Școlii Generale nr. 3 ”Visuri de Luceferi”
2002: Director de Marketing la ziarul ”Pupăza din Tei”
2002: Locul I – Școala de Modelling ”Costin Mărculescu”
2002: Publicarea de poeme în Revista Clasei ”34+1= VII D”
2002: Participarea la Cenaclul Literar organizat de Școala Generală nr. 3 Suceava
2001: Publicarea de poeme în Revista Clasei ”35+1= VI D”
2000-2007: Participarea la Olimpiadele județene de Matematică, Limba și Literatura Română, Engleză, Istorie, Biologie și obținerea Locurilor I, II, III și Mențiuni în perioada Școlii Generale și a Liceului

Varia
Limbi străine: Engleză, Franceză
Permis de conducere auto categoria B
Scriu poeme filosofice
Organizez excursiile familiei în străinătate
Cursuri de dans de societate (balet, vals, tango, cha-cha, samba, rumba)
Atestat De Engleză în Cultura și Civilizația Britanică
Cursuri de Teatru și Actorie, ”New Talent” Hertz Radio and Television Society, 2005

Nume:

Tatiana Fiodorov

Profesie:

Avocat

Tatiana Fiodorov is the managing partner of Fiodorov & Partners. She graduated summa cum laude with a master’s degree in urban planning law at Bucharest University and a bachelor’s degree from the Faculty of Law of Babeș-Bolyai University.

Her educational path is enhanced with an extensive experience in real estate and corporate law, and also with a relevant practice as a dispute resolution lawyer. At the very beginning of her career, Tatiana worked for top leading real estate developers, as well as for foreign investors in various fields. She believes that in order to provide pragmatic legal advice, tailored to the clients’ needs it is essential to integrate creativity with thorough legal knowledge.

She is a persevering person, and has analytical thinking and impeccable logic. Tatiana is skilled in drafting sale and purchase agreements and rendering comprehensive legal advice in connection with the implementation, structuring, financing, and development of real estate or mergers and acquisition projects in Romania.

Nume:

Sonia Florea

Profesie:

Avocat

Experiență profesională
– 2003-prezent: avocat în Baroul București, avocat colaborator în cadrul SCPA Florea Gheorghe și Asociații, cu experiență în activitati de consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare a clienților în materiile: drept civil, drept procesual civil, dreptul proprietatii intelectuale, dreptul concurentei, arbitraj, litigii comerciale internationale, drept administrativ si fiscal
– 2015-prezent: arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lânga Camera de Comerț și Industrie a României, cu experiență în litigii de drept intern având ca obiect pretenții patrimoniale
– consilier in proprietate industriala, specializările: mărci și indicații geografice (OSIM, EUIPO, 2005), brevete de inventie (2017), desene si modele industriale (2017)
– 2011-2012: colaborator extern (conducator de seminare), Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti, materia drept procesual civil
– 2008-2009 si 2010-2013: colaborator extern (conducator de seminare), Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti, materia dreptul proprietatii intelectuale
– 2007-2011: lector, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, disciplinele dreptul afacerilor (modulele: drept comercial, dreptul concurenței, dreptul proprietății industriale), drept civil și drept procesual civil
– 2006-prezent: speaker în cadrul conferințelor interne (organizate de Rominvent, Societatea de Științe Juridice, Camera de Comerț și Industrie a României, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci etc.) și internaționale (organizate de Asociația Internațională a Tinerilor Avocați – AIJA, Uniunea Internațională a Avocaților – UIA, Asociația Internațională a Barourilor – IBA), prezentări în limbile română și engleză, pe teme de dreptul proprietății intelectuale, dreptul concurenței, drept procesual civil
– 2006: mediator, absolventă a cursul de mediere organizat de Centrul de mediere Craiova, în colaborare cu Ministerul Justiției și Ambasada Statelor Unite ale Americii la București
– 2003-2004: stagiu de practică de 6 luni în cadrul Withers LLP, Londra, departamentele de drept al proprietății intelectuale și de litigii

Educație
– 2009-2012: studii doctorale, beneficiară a bursei de studii oferite de Facultatea de Drept, Univeristatea din București, doctor în drept procesual civil, cu teza: „Cereri și acțiuni în materia drepturilor de proprietate intelectuală”, îndrumător științific Prof. Dr. V. M. Ciobanu (calificativ Excelent – Summa cum laude), teză susținută în septembrie 2012
– stagiu de cercetare de 3 luni la Institutul Max Planck pentru Dreptul Proprietății Intelectuale și Dreptul Concurenței din München
– 2003-2004: studii de masterat (LLM) în drept comercial și dreptul corporațiilor (calificativ Merit), University College of London, University of London, beneficiară a bursei de studii „Jeremy Bentham”, oferită de University College of London, University of London
– materiile studiate în cadrul cursurilor de masterat: drept european al concurenței (profesori: Valentine Korah, University College of London și Richard Whish, King’s College London); drept internațional și comparat al dreptului la marcă (profesori: Gail E. Evans și David Llewelyn, Queen Mary University of London); drept internațional și comparat al dreptului de autor (profesor: Adrian Sterling, Queen Mary University of London); litigii comerciale internaționale (profesor: Loukas Mistelis, University College of London)
– 1999-2003: studii de licență în drept, Facultatea de Drept, Universitatea București, diplomă de licență în Drept
– 1999-2003: studii de licență în drept european, Colegiul Juridic Franco-Român, Universitatea Paris 1 Pantheon-Sorbonne, diploma de licență în drept european (maitrise)
– 2001-2002: studii universitare de drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Teramo, Italia, beneficiară a bursei de studii Erasmus
– iulie-august 2002: cursurile Școlii de vară organizate de Academia Organizației Mondiale pentru Protecția Proprietății Intelectuale (Academia OMPI) la Geneva, Elveția, beneficiară a bursei de studii oferite de Academia OMPI

Publicații
– autoare a monografiei ”Cererile in procesul civil. Dispozitii speciale”, Ed Universul Juridic, Bucuresti, 2015
– autoare a monografiei ”Cererile in procesul civil. Dispozitii generale”, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014
– autoare a monografiei “Proceduri civile in materia drepturilor de proprietate intelectuala. Dobandirea, apararea si stingerea drepturilor de proprietate intelectuala”, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013

Monografia „Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Dobândirea, apărarea și stingerea drepturilor de proprietate intelectuală” a primit următoarele premii științifice:
– premiul stiințific „MIHAIL ELIESCU”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, Societatea „Titu Maiorescu” și revistele „Dreptul” și „Palatul de Justiție” pentru anul 2013;
– premiul „HENRI CAPITANT”, acordat pentru cea mai buna teză sau monografie juridică a anului 2013 pe teme de drept privat de către „Revista română de drept privat”, în colaborare cu Asociația Henri Capitant – România și Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Dezbateri înregistrate
– 2016: Copy Paste. Despre plagiat

Articole
Peste 20 de articole publicate în calitate de autoare, majoritatea cu privire la probleme de dreptul proprietății intelectuale și drept procesual civil
Articolele pot fi accesate la adresa http://avfloreagheorghe.ro

Limbi străine
engleză, franceză, italiană, sârbă, germană


:: Sonia Florea este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Sonia Florea: În profesia de avocat poți să ai libertate de conștiință deplină și să ai un crez profesional propriu

Nume:

Eva Forika

Profesie:

Avocat

Eva Forika este un avocat cu peste 23 de ani de experiență în profesie

Asigură asistență în legătură cu aspecte de drept societar, drept comercial, dreptul muncii, drept imobiliar și aspecte fiscale care apar în activitatea curentă a companiilor. Este specializată inclusiv în soluționarea disputelor, cu precădere în litigii legate de contracte, aspecte de reglementare, aspecte de dreptul muncii și aspecte legate de dreptul de proprietate.

Eva acordă asistență clienților naționali dar și internaționali în legătură cu aspecte juridice specifice unor industrii precum industria auto, agribusiness, industria producătoare și sectorul industrial. Oferă consiliere în cadrul unor proiecte ce vizează aspecte contractuale complexe, prin redactarea, structurarea și negocierea angajamentelor contractuale, dar și cu privire la diverse chestiuni esențiale pentru desfășurarea curentă a activității clienților în piața din România.

Este membră a Baroului Timiș și Partener în cadrul NNDKP din anul 2020.